Grawi Winikon

Adresse

Grawi
Hans Kaufmann & Co.
Trocknungsbetriebe

Fagostrasse 7
6235 Winikon
Tel. 041 933 02 44

grawi@vtxmail.ch

Produktion

Trockengras-Pellets, Vollmais-Pellets, CCM, Mais-Kolbenschrot, Maiskörner, ZR-Schnitzel, Getreide, Trester, Stroh-Einstreu, Biertreber

Handel

Trockengras-Pellets, Luzerne-Ballen, Vollmais-Pellets, CCM, Mais-Kolbenschrot, Maiskörner, ZR-Schnitzel, Getreide, Trester, Stroh-Einstreu, Biertreber