Landi Aachtal Oberaach

Adresse

Landi Aachtal
Mostereistrasse
Postfach 19
8587 Oberaach
www.landi-aachtal.ch

Produktion

Trockengras-Pellets, Vollmais-Pellets, Mais-Kolbenschrot, Maiskörner, ZR-Schnitzel, Getreide, Trester, Stroh-Einstreu, Biertreber

Handel

Trockengras-Pellets, Trockengras-Ballen, Luzerne-Ballen, Vollmais-Pellets, CCM, Mais-Kolbenschrot, Maiskörner, ZR-Schnitzel, Getreide, Trester, Stroh-Einstreu, Biertreber