Trocknungsgenossenschaft Strass, Frauenfeld-Strass

Adresse

Thurtalgetreide Strass, Genossenschaft
Schaffhauserstrasse 181
8500 Frauenfeld
Tel. 052 720 50 70
www.thurtalfutter.ch

Produktion

Trockengras-Pellets, Vollmais-Pellets, CCM, Mais-Kolbenschrot, Maiskörner, ZR-Schnitzel, Getreide, Trester

Handel

Vollmais-Pellets, Maiskörner, Getreide